GALERIJA SLIKA

Izuzetnu važnost pridajemo timskom duhu. Naše najmlađe članove bodre stariji i obrnuto, mlađi navijaju za starije.
Stariji paze na mlađe, a mlađi inspirišu starije. Dajući jedni drugima podršku na terenu i van njega.